Svenska Neptun Aktiebolag


Kontaktuppgifter

042-380890
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Svenska Neptun Aktiebolag!

Neptun Bad & Spa
Vi på Svenska Neptun AB vill önska dig välkommen till vår värld av hydromassage med ett spännande sortiment av massagebadkar. Vi är stolta över att kunna presentera vårt kvalitetsmässigt bästa sortiment någonsin. Badkar, massagebad, ångduschar och utomhusspa.

Vår ständiga strävan att vara marknadsledare i branschen har burit frukt ordentligt. Att sakta sjunka ner i ett av våra kar ska vara en njutning för alla sinnen. Välkommen att kontakta oss!

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 35,309 31,969 31,826
Rörelseresultat 580 639 627
Resultat efter finansnetto 175 201 301
Resultat före skatt 95 108 301
Årets resultat 31 34 287
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 6,290 6,040 6,665
Anläggningstillgångar 561 137 174
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 17,141 16,129 15,579
Summa 17,702 16,266 15,753
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 200 200 200
Bundet eget kapital 200 200 200
Eget kapital 1,246 1,215 1,181
Obeskattade reserver 173 93 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2,092 2,377 1,662
Kortfristiga skulder 14,191 12,581 12,910
Eget kapital och skulder 17,702 16,266 15,753
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 120.80% 128.20% 120.70%
Vinstmarginal 1.60% 2.00% 2.00%
Soliditet 7.80% 7.90% 7.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 10 5 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 407
Personalkostnader 5,710 5,276 3,438
Sociala kostnader 1,478 1,342 869
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 1,700 1,700 1,700
Varav utnyttjad 1,389 992 737

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
440425-XXXX Magnusson, Helge Erik Börje Suppleant sedan 2003-12-11
570427-XXXX Engström, Lars Gunnar Harald Revisorssuppleant sedan 2003-10-30
610129-XXXX Adolfsson, Per Mauritz Mikael Ledamot sedan 1000-01-01
610129-XXXX Adolfsson, Per Mauritz Mikael Verkställande direktör sedan 1994-12-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
551012-XXXX Ihrén, Hans Erik Gunnar Revisor sedan 2003-10-30