Team Massageterapeuterna Sweden AB


Kontaktuppgifter

021-801550
info@massageterapeuterna.se
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Klockartorpets Hälsocenter och Spa Gym, SPA och massage i en avslappnad miljö

Vi har för avsikt att Du ska känna dig väl omhändertagen och nöjd med Din tid i våra lokaler. Våra erfarna medarbetar jobbar för att Du ska få just det Du förväntar dig av vårt gym, spa eller av vår massage.
Välkommen att boka en behandling eller ett pass eller varför inte ett besök i vårat gym.

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 3,951 3,400 3,617
Rörelseresultat 129 36 204
Resultat efter finansnetto 56 -54 123
Resultat före skatt 56 -54 123
Årets resultat 56 -54 123
Balansräkning 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Varulager m.m. 36 52 48
Anläggningstillgångar 166 367 574
Kortfristiga fordringar 1 1 1
Omsättningstillgångar 407 374 406
Summa 573 741 979
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital -1,411 -1,467 -1,413
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 224 512 704
Kortfristiga skulder 1,760 1,697 1,688
Eget kapital och skulder 573 741 979
NYCKELTAL 2012-08 2011-08 2010-08
Kassalikviditet 23.10% 22.00% 24.10%
Vinstmarginal 3.20% 1.00% 5.40%
Soliditet -246.20% -198.00% -144.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-08 2011-08 2010-08
Antal anställda 7 6 6
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 392 302
Personalkostnader 2,370 2,001 2,073
Sociala kostnader 565 404 381
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 500 500 500
Varav utnyttjad 332 399 436

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
560306-XXXX Norbäck, Jan Erland Ledamot sedan 2003-11-01
620807-XXXX Andersson Norbäck, Susanne Karin Elisabet Suppleant sedan 2003-11-01
620807-XXXX Andersson Norbäck, Susanne Karin Elisabet Verkställande direktör sedan 2013-09-16
740315-XXXX Wiklund, Erik Niklas Revisorssuppleant sedan 2009-08-20
Nuvarande Tillsynsbefattningar
450925-XXXX Wiklund, Sten Yngve Revisor sedan 2009-08-20
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
531206-XXXX Nygren, Gunnel Katarina Huvudansvarig revisor 2009-01-08 - 2009-08-20
556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2003-11-01 - 2009-08-20
650114-XXXX Lyckstedt, Helén Marita Huvudansvarig revisor 2003-11-01 - 2009-01-08